Porasto Oy

Porasto Oy är ett servicebolag som huvudsakligen ägs av pensionskassorna och pensionsstiftelserna och vars syfte är att producera högklassiga och kostnadseffektiva tjänster för pensionskassornas och pensionsstiftelsernas behov. Porastos historia börjar år 1967, när företagets grundare Kauko Poranen började erbjuda aktuarietjänster till pensionskassor och pensionsstiftelser. Porasto har varit verksamt som aktiebolag sedan år 1977.

Ledningsgrupp

Mika Kivinen
verkställande direktör
Petri Suhonen
it-direktor, vikarie verkställande direktör
Lauri Ojala
aktuariedirektör
Merja Juuti
ekonomidirektör
Marja Saloniemi
direktör, pensionstjänster

Styrelse

Hannu Hokka, ordf.
Apotekens Pensionskassa
verkställande direktör
Pekka Perälä, vice ordf.
Valion Eläkekassa
verkställande direktör
Pasi Strömberg
Eläkekassa Verso
verkställande direktör
Teemu Sihvola
OP-Eläkesäätiö
verkställande direktör
Topi Piela
Yleisradion Eläkesäätiö
verkställande direktör
Petri Tofferi
Telian Eläkesäätiö
verkställande direktör

Porastos ägarbas, cirka

Apotekens Pensionskassa — 17,1 %
Eläkekassa Verso — 17,1 %
Yleisradion eläkesäätiö — 17,1 %
OP-Eläkesäätiö — 12,8 %
Telian Eläkesäätiö — 12,8 %
Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma — 12,8 %
Valion Eläkekassa — 10,1 %
Keskon Eläkekassa — 0,1 %