Porasto Oy

Porasto Oy är ett servicebolag som huvudsakligen ägs av pensionskassorna och pensionsstiftelserna och vars syfte är att producera högklassiga och kostnadseffektiva tjänster för pensionskassornas och pensionsstiftelsernas behov. Porastos historia börjar år 1967, när företagets grundare Kauko Poranen började erbjuda aktuarietjänster till pensionskassor och pensionsstiftelser. Porasto har varit verksamt som aktiebolag sedan år 1977.

Ledningsgrupp

Mika Kivinen
verkställande direktör
Petri Suhonen
it-direktor, vikarie verkställande direktör
Lauri Ojala
aktuariedirektör
Merja Juuti
ekonomidirektör
Marja Saloniemi
direktör, pensionstjänster
Elli Heino
direktör, juridiska tjänster

Styrelse

Hannu Hokka, ordf.
Apotekens Pensionskassa
verkställande direktör
Pekka Perälä
Valion Eläkekassa
verkställande direktör
Pasi Strömberg
Eläkekassa Verso
verkställande direktör
Teemu Sihvola
OP-Eläkesäätiö
verkställande direktör
Topi Piela, vice ordf.
Yleisradion Eläkesäätiö
verkställande direktör
Petri Tofferi
Telian Eläkesäätiö
verkställande direktör
Anders Dahlqvist
Veritas Pensionsförsäkring

 

Porastos ägarbas, ca

Apteekkien Eläkekassa — 15,2 %
Eläkekassa Verso — 15,2 %
Pensionsförsäkringsaktiebolaget  Veritas — 15,2 %
Yleisradion eläkesäätiö — 15,2 %
Telian Eläkesäätiö — 13,0 %
OP-Eläkesäätiö — 10,9 %
Valion Eläkekassa — 10,7 %
Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö — 4,4 %
Keskon Eläkekassa — 0,1 %

Kauko Porasen kuolinpesä — 0,1 %