Omfattande systemtjänster för våra kunder

pexels-george-milton-7014333

De system vi erbjuder täcker bland annat alla behov relaterade till försäkring av lagstadgade pensioner och tilläggspensioner samt där tillhörande rådgivning, hantering av pensionsansökningar samt beräkning och utbetalning av pensioner.

Våra erfarna experter samarbetar nära med våra kunder för att utveckla systemen och vi har en god förståelse för våra kunders verksamhet och systembehov. Porastos egna experter och systemutvecklare använder också alla Porastos system i sitt dagliga arbete.

pointin kuvitukset

Vi erbjuder följande systemtjänster

  • Utbetalning av pensioner och förmåner
  • Hantering av lagstadgade- och tilläggspensionsansökningar samt beräkning av pensioner
  • Administration och arkivering av elektroniska dokument
  • Webbplats för Porastos kunders personkunder, försäkringstagare och pensionshandläggare
  • Registrering av extra skydd för inkomster och anställningsförhållanden relaterade till tilläggspensionsskydd
  • Hantering av FöPL-försäkringar
  • Bokföring av placeringsverksamhet
  • Lösningar för ekonomihantering

Individuell systemservice med årtionden av erfarenhet

Kunden kan använda antingen ett eller flera av de system som Porasto erbjuder. De systemtjänster som ska levereras överenskommes individuellt med kunden. Vi lägger stor vikt vid systemens datasäkerhet och har en gedigen erfarenhet av att arbeta i en flerkundsmiljö.