Aktuarietjänster

Porastos aktuarietjänster omfattar alla kalkyler och rapporter som pensionsanstalten och arbetsgivaren behöver.

Vi gör upp kalkylerna i samarbete med pensionsanstalten och dess övriga samarbetspartner, såsom kapitalförvaltare. Porastos matematiker, bokförare och andra personer som deltar i upprättandet av kalkylerna har en gedigen erfarenhet, vilket säkerställer att eventuella problem kan lösas snabbt och kalkylerna alltid färdigställs inom utsatt tid.

Till pensionsanstaltens normala årsrytm hör

  • kalkyler av ansvaret för bokslutet och budgetering
  • långsiktsprognoser som stöd för planering av investeringsverksamheten
  • försäkringstekniska analyser
  • ArPL-pensionsanstalternas solvensrapporter varje kvartal.

Vi sköter på pensionsanstaltens vägnar rapporteringen av alla nödvändiga ansvars- och solvensuppgifter till myndigheterna.

Vi är insatta i att det vid olika förändringssituationer kan behövas anpassade kalkyler. Behovet kan bero på förändringar i lagstiftning, myndighetsrapportering eller pensionsanstaltens eller arbetsgivarens affärsverksamhet. Framför allt är de behov som beror på förändringar i affärsverksamheten ofta mycket brådskande. Vi har därför byggt våra redovisningssystem så att de enkelt kan modifieras och vi kan vid behov ta fram även invecklade kalkyler snabbt och pålitligt.

Vårt serviceutbud omfattar också beräkningar av pensionsåtagandet enligt IFRS- och USGAAP-standarden för börsnoterade arbetsgivare och kalkyler av skyldigheten att täcka arbetsgivarens fritt formade pensionslöfte.

Vi erbjuder också aktuarie konsultationer till exempel vid förvärv Due Diligence-tjänst för pensionsplaner eller modellering av pensionssystemet. Vi kan också tillhandahålla tjänsten som underleverantör till försäkringsmäklare och revisionsföretag.

Ta kontakt och fråga mer:

Serviceblankett

Du kan också kontakta oss med denna blankett. Fyll i dina kontaktuppgifter, så återkommer vi snarast möjligt. Obs! Använd inte blanketten för personliga pensionsärenden.

  • Vi ber om bekräftelse så att vi kan blockera skräppost.