Bildande av pensionskassa och pensionsstiftelse

En pensionskassa eller pensionsstiftelse är ett utmärkt alternativ för arbetsgivare som önskar ta hand om de anställdas pensionsskydd. Pensionskassan eller pensionsstiftelsen kan bildas av en enskild arbetsgivare eller koncern eller av flera arbetsgivare tillsammans inom samma bransch.

Vi utreder gärna med dig om en pensionskassa eller pensionsstiftelse kunde vara en lämplig pensionsanstaltsform för ditt företag. Till först utreder vi de ekonomiska utgångspunkterna, dvs. verksamhetskretsens omfattning och pensionsskyddets nivå samt pensionsansvaret och de uppskattade understödsavgifterna samt kravet på verksamhetskapital.

Våra experter hjälper företaget i alla ärenden i anknytning till bildandet av en egen pensionsanstalt, såsom upprättandet av nödvändiga handlingar och ansökan om myndighetstillstånd. Vi kan också bistå arbetsgivaren vid förhandlingar och ansökningar om överföring av försäkringsbeståndet från pensionsförsäkringsbolaget.

Arbetsgivaren har störst nytta av en egen pensionsanstalt, om pensionskassans eller pensionsstiftelsens verksamhet är långsiktig, planmässig och stabil. Också för arbetstagarna är en pensionsanstalt i arbetsgivarens regi ett bra alternativ.

Ta kontakt och fråga mer:

Serviceblankett

Du kan också kontakta oss med denna blankett. Fyll i dina kontaktuppgifter, så återkommer vi snarast möjligt. Obs! Använd inte blanketten för personliga pensionsärenden.

  • Vi ber om bekräftelse så att vi kan blockera skräppost.