Ekonomiförvaltningstjänster

Vi erbjuder varje sammanslutning en lämplig elektronisk servicehelhet som omfattar allt från mottagning och cirkulation av leverantörsfakturor till bokslut och arkivering.

Vi sköter även uppföljning av investeringar jämte kombinationsrapporter och mångahanda myndighetsrapporter.

Vi tar hand om

  • elektronisk cirkulation och betalning av leverantörsfakturor
  • försäljningsfakturering
  • bokföring och månatlig rapportering
  • budgetar och resultatprognoser
  • redovisning av investeringar
  • myndighetsrapportering och olika statistiker
  • skattedeklarationer och mervärdeskalkyler
  • elektronisk arkivering
  • assistans vid revision.

Vi skräddarsyr också utbildning i anslutning till ekonomiförvaltning för de anställda hos våra kunder.

Ta kontakt och fråga mer:

Serviceblankett

Du kan också kontakta oss med denna blankett. Fyll i dina kontaktuppgifter, så återkommer vi snarast möjligt. Obs! Använd inte blanketten för personliga pensionsärenden.

  • Vi ber om bekräftelse så att vi kan blockera skräppost.