Internationella kalkyler av pensionsansvaret

Framför allt börsbolag gör upp sitt bokslut i enlighet med internationell redovisningsstandard (IFRS eller US GAAP). Som en del av bokslutet rapporterar företaget pensionslöften som beviljats de anställda efter att anställningen upphört och skyldigheter till följd av tjänsteårsbaserade premiesystem.

Porasto har flera årtiondens erfarenhet av kalkyler i anslutning till pensionsförmåner och tjänsteårspremier i enlighet med internationella redovisningsstandarder. Vi upprättar yrkeskunnigt standardenliga aktuarierapporter, varifrån företaget får de redovisningsposter som behövs till bokslutet.

Tjänsten omfattar utöver rapportering och redovisning också assistans vid fastställandet av de parametrar som används vid beräkningen – i enlighet med tidpunkten för bokslutet – samt genomgång av de slutliga rapporterna tillsammans med kunden och revisionssammanslutningen.

Dessutom ordnar vi vid behov kundspecifik utbildning, där vi går på djupet med de frågor i anslutning till standarderna som kunden behöver hjälp med.

Ta kontakt och fråga mer:

Serviceblankett

Du kan också kontakta oss med denna blankett. Fyll i dina kontaktuppgifter, så återkommer vi snarast möjligt. Obs! Använd inte blanketten för personliga pensionsärenden.

  • Vi ber om bekräftelse så att vi kan blockera skräppost.