Ombudstjänster

Om kunden så vill kan Porasto också sköta uppdrag som ombud för pensionsanstalten. Pensionsanstalten måste emellertid alltid ha en egen styrelse för beslutsfattandet.

Ombudets uppgifter avtalas utgående från kundens behov. Typiska uppgifter är

  • uppgifter i anslutning till pensionsanstaltens förvaltning, såsom sekreterartjänster vid möten’
  • hantering av pensionsanstaltens helhetsservice
  • nödvändiga kontakter med pensionsanstaltens arbetsgivare, myndigheter och intressenter
  • upprättande av pensionsanstaltens årliga lagstadgade handlingar.

I ombudstjänsten följer vi också upp förändringar i lagar och myndighetsbestämmelser och vidtar de åtgärder som de föranleder inom ramen för pensionsanstalten.

Ta kontakt och fråga mer:

Serviceblankett

Du kan också kontakta oss med denna blankett. Fyll i dina kontaktuppgifter, så återkommer vi snarast möjligt. Obs! Använd inte blanketten för personliga pensionsärenden.

  • Vi ber om bekräftelse så att vi kan blockera skräppost.