Beredning av pensionsbeslut

Porastos beredning av pensionsbeslut omfattar bland annat

  • behandling av pensionsansökan
  • pensionsberäkningar
  • upprättande av pensionsbeslut
  • sakkunnigläkartjänster
  • registrering av pensionsuppgifter
  • rådgivning till pensionssökande.

Våra kunder kan använda de informationssystem som vi tillhandahåller för skötseln av pensionsärenden.

Ta kontakt och fråga mer:

Serviceblankett

Du kan också kontakta oss med denna blankett. Fyll i dina kontaktuppgifter, så återkommer vi snarast möjligt. Obs! Använd inte blanketten för personliga pensionsärenden.

  • Vi ber om bekräftelse så att vi kan blockera skräppost.