Tjänster i anslutning till dataskyddsförordningen

EU:s dataskyddsförordning trädde i kraft den 25 maj 2018. Genom förordningen upphävdes det tidigare dataskyddsdirektivet och förordningen tillämpas i Finland som sådan. Förordningen medförde också ändringar i de finska lagarna.

Porasto erbjuder tjänster för att upprätta den skriftliga dokumentation som behövs för att påvisa att förordningen följs, bl.a. uppdatering av registerbeskrivningar, uppdatering av ansökan om tilläggspension, anvisningar för olika former av dokumentation och upprättande av de egentliga handlingarna.

Ta kontakt och fråga mer:

Serviceblankett

Du kan också kontakta oss med denna blankett. Fyll i dina kontaktuppgifter, så återkommer vi snarast möjligt. Obs! Använd inte blanketten för personliga pensionsärenden.