Tjänster i anslutning till riskhantering

Pensionsstiftelsen måste ha en tillräcklig intern kontroll och ett fungerande riskhanteringssystem. Pensionsstiftelsens styrelse ska som en del av det strategiska beslutsfattandet och riskhanteringen upprätta en risk- och solvensbedömning (ORSA). Enligt lagen om pensionsstiftelser ska en pensionsstiftelse också ha en funktion för intern revision och en aktuariefunktion.

Porasto erbjuder hjälp med pensionsstiftelsens interna revision och riskhantering. För ORSA gör vi upp olika prognoser, känslighetsanalyser och stresstest. Vi erbjuder också konsulthjälp för upprättandet av ORSA.

Ta kontakt och fråga mer:

Serviceblankett

Du kan också kontakta oss med denna blankett. Fyll i dina kontaktuppgifter, så återkommer vi snarast möjligt. Obs! Använd inte blanketten för personliga pensionsärenden.

  • Vi ber om bekräftelse så att vi kan blockera skräppost.