Uträtta ärenden på nätet

Som pensionstagare till en av Porasto Oy:s kunder kan du kontrollera och ändra dina uppgifter här.

För att logga in behöver du dina personliga bankkoder med vilka vi kan identifiera dig.