PORINA-uutiskirje 6/2018_2

OmaOte-verkkopalvelu korvaa Työeläke.fi:n sähköisen työeläkeotepalvelun

Työeläke.fi:n kirjautumista vaativat palvelut päättyvät 29.12.2018. Työeläke.fi sisältää kaksi kansalaisille suunnattua kirjautumista vaativaa palvelua eli sähköisen eläkkeen hakemispalvelun ja sähköisen työeläkeotteen. Arek on rakentanut Poraston TyEL-asiakaslaitosten vakuutettujen käyttämälle Työeläke.fi:n sähköiselle työeläkeotteelle korvaavan uuden sähköisen OmaOte-verkkopalvelun. OmaOte-verkkopalvelussa on Työeläke.fi-palvelua vastaavat uudet näytöt, joiden kautta myös Poraston asiakaslaitosten TyEL-vakuutetut saavat avattua pdf-muotoisen sähköisen työeläkeotteen 29.12.2018 alkaen.

Uusi OmaOte-palvelu on huomattavasti nykyistä sähköistä työeläkeotetta edullisempi ratkaisu. OmaOte-palvelua käyttävät Poraston asiakaslaitosten lisäksi ETK, Veritas ja Mela. Näillä näkymin OmaOte-palvelu toimii niin kauan, kun Arekin palveluissa tuotetaan pdf-muotoinen työeläkeote eli vähintään Otepalvelun uusimiseen saakka. Se on kuitenkin vielä auki, mitä pdf-muotoiselle työeläkeotteelle tapahtuu Otepalvelun uusimisen yhteydessä. Otepalvelun uusimiseen tähtäävän Otava-projektin vaatimusmäärittelyjä ei ole toistaiseksi tehty vielä lainkaan työeläkeotteen osalta, koska työeläkeotteen vaatimusmäärittelyt odottavat Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksiä työeläkeotteen sisällön kehittämisestä.

Poraston hallitus päätti kesäkuussa 2018 pitämässään kokouksessa, että Porasto ei tuota kaikille Poraston asiakaslaitoksille yhteistä eläkkeen hakemispalvelua Työeläke.fi:n sähköisen eläkkeen hakemispalvelun tilalle. Tämän vuoksi kunkin Poraston asiakaslaitoksen itsensä päätettäväksi on jäänyt, millaista sähköistä hakemispalvelua se haluaa vakuutetuilleen tarjota 29.12.2018 alkaen. Porasto tarjoaa asiakkailleen apua näiden tarpeiden selvittämiseksi ja täyttämiseksi.

Isot työeläkealan toimijat irtisanoutuivat Työeläke.fi -palvelusta ja -yhteistyöstä jo keväällä 2017. Muutamat pienet työeläkealan toimijat – Porasto ja Poraston asiakaslaitokset mukaan luettuna – ovat jatkaneet Työeläke.fi-yhteistyötä vielä vuoden 2018 loppuun saakka. Toukokuussa 2018 kaikki pienet työeläkealan toimijat irtisanoivat Työeläke.fi -palvelusopimuksen päättymään tämän vuoden loppuun. Palvelun päättymispäiväksi on tarkentunut 29.12.2018, joka on sama kuin Arekin tulorekisteriin liittyvien järjestelmämuutosten käyttöönottopäivä.

Henri Ala-Honkola, eläkejohtaja

puhelin 09 7527 7226, s-posti