Juridiset palvelut

Poraston kokeneet lakimiehet ovat perehtyneet lakisääteiseen eläketurvaan ja lisäeläketurvaan liittyvään lainsäädäntöön. Seuraamme lainsäädännön ja viranomaisohjeistuksen muutoksia ja oikeuskäytäntöä. Osallistumme työeläkealan yhteisiin työryhmiin ja tuomme ajankohtaista tietoa asiakkaidemme käyttöön.

Tarjoamme asiakkaillemme tietosuoja-asioihin liittyvää neuvontaa ja tietosuojavaatimusten käytännön toteuttamiseen liittyviä palveluita. (Tietosuojapalvelut).

Tarjoamamme compliance-palvelu varmistaa, että asiakas saa kattavasti tietoa niistä säädöksistä, määräyksistä ja ohjeista, jotka tulee huomioida toiminnassa. (Compliance-palvelut)

suurennusask

Lakimiehemme palvelevat muun muassa seuraavissa asioissa:

Vakuuttamiseen, eläkepäätöksiin ja eläkkeiden maksamiseen liittyvät juridiset kysymykset
Eläkelaitoksen hallinnollisissa kysymyksissä avustaminen
Eläkelaitoksen sääntöjen tulkinta, laatiminen ja muuttaminen
Erilaisten selvitysten ja lausuntojen laatiminen ja muutoksenhakuasioissa avustaminen
Kouluttaminen

pexels-christina-morillo-1181534(1)