Muut palvelut

Riskienhallintapalvelut

Porasto tarjoaa sijoitustoimintaa hoitaville asiakkailleen riippumatonta ja laadukasta riskienhallintapalvelua, kuten riskienhallintatoimintopalvelua.

Asiakkaan yksilöllisiin riskienhallintatarpeisiin Porastossa on valmiina auttamaan asiantuntijoita, joilta löytyy pitkää ja laaja-alaista kokemusta riskienhallintatehtävistä.

Vankka sijoitustoiminnan ja sijoitusmarkkinoiden ymmärrys on merkittävä etumme varmistamaan, että asiakkaan saama riskienhallintapalvelu on kattavaa ja syvällistä.

 

pexels-cottonbro-studio-4778664

Koulutuspalvelut

Porasto tarjoaa monipuolista koulutusta

Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin ja toiveisiin tarjoamalla säännöllisesti koulutuksia ajankohtaisista aihealueista. Kyseeseen voi tulla webinaarimuotoiset lyhyemmät tietoiskut, laajemmat koulutuskokonaisuudet tai tarpeen mukaiset asiakaskohtaisesti räätälöidyt koulutukset.

Osallistumalla koulutuksiimme varmistat ja ylläpidät esimerkiksi eläkelaitoksen hallituksen jäsenten, johdon sekä toimihenkilöiden osaamistason.

Compliance-palvelut

Tarjoamamme compliance-palvelu tukee asiakkaan toiminnan vaatimustenmukaisuutta. Tarjoamme asiakkaan käyttöön nimetyn Compliance Officerin, joka vastaa eläkelaitoksen compliance-toiminnosta kokonaisvaltaisesti.

Meiltä voi hankkia myös osan compliance-palvelun kokonaisuudesta, kuten säännölliset lainsäädäntökatsaukset tai jonkin yksittäisen compliance-aiheisen koulutuksen.

Compliance Officerimme seuraa lainsäädäntöä, viranomaisohjeistusta sekä oikeuskäytäntöä ja varmistaa, että asiakas huomioi ne toiminnassaan ja osaa myös varautua tuleviin muutoksiin. Palvelumme tukee hallitusta luotettavan hallinnon järjestämisessä sekä kouluttaa ja neuvoo vaatimusten noudattamisessa. Compliance Officer raportoi havainnoistaan ja antaa niiden perusteella suosituksia toimintatavoista.

Porastossa tunnemme asiakkaamme hyvin, meillä on pitkä kokemus alalta ja hyvät yhteistyöverkostot, minkä näemme edellytyksenä toimivalle compliance-työlle.

koulutus

Tietosuojapalvelut

tietoturva

Poraston lakimiehet ovat perehtyneet tietosuojaan liittyvään lainsäädäntöön erityisesti eläkevakuuttamisen näkökulmasta.

Seuraamme ajankohtaista viranomaisohjeistusta, ratkaisukäytäntöä ja osallistumme työeläkealan yhteiseen tietosuojatyöhön.

Neuvomme asiakkaita mm. tietosuojaan liittyvien asiakirjojen laadinnassa, tietosuojatyön johtamisessa ja lainsäädäntövaatimusten käytäntöön viemisessä.

Meille tärkeää on tarjota käytännönläheisiä ja selkeitä ratkaisuja. Autamme hyödyntämään tietosuojan tarjoamat mahdollisuudet.

Tarjoamme asiakkaan käyttöön nimetyn tietosuojavastaavan, joka asiantuntijana seuraa henkilötietojen käsittelyä ja auttaa tietosuojasäännösten noudattamisessa. Järjestämme myös säännöllisesti tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvää koulutusta asiakkaan tarpeiden mukaisesti.