Oman eläkesäätiön tai -kassan etuja

Työnantajan vastuulla on vakuuttaa työntekijöilleen työntekijän eläkelain (TyEL) mukainen eläketurva. Vakuuttamisvelvollisuuden voi huolehtia:
Työeläkevakuutusyhtiön
Eläkesäätiön tai
Eläkekassan kautta

Työeläkeyhtiöitä ovat Veritas, Varma, Ilmarinen ja Elo, joista suurin osa työnantajista on ottanut työeläkevakuutuksen.

Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen tarjoama vaihtoehto ei ole työnantajille yhtä tuttu, vaikka Suomen vanhin edelleen toimiva eläkevakuuttaja on vuonna 1864 perustettu Apteekkien Eläkekassa.

perustaminen

Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen ei tarvitse markkinoida samalla tavalla omia palveluitaan, kun ne ovat keskittyneet rajattuun asiakaskuntaan ja niillä voi olla asiakkaana pienimmillään yksi työnantaja.

Työeläkevakuutusyhtiöt markkinoivat aktiivisesti omia palveluitaan, jossa ne hyödyntävät mm. kustannuksiltaan kallista myyntiverkostoaan.

Eläkesäätiö tai -kassa on mainio vaihtoehto työeläkevakuutusyhtiölle

Eläkesäätiö ja eläkekassa saavat päättää itse työnantajaltaan perimänsä vakuutusmaksun määrän.

Työeläkevakuutusyhtiöille sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa erikseen vuosittain perittävän vakuutusmaksun määrän, josta työeläkevakuutusyhtiöt voivat erikseen antaa pieniä asiakashyvityksiä.
Eläkesäätiö ja eläkekassa päättävät itse sijoitustoiminnastaan. Hyvin tehtävässä onnistuessaan eläkesäätiön ja eläkekassan perimä vakuutusmaksu on pienempi kuin missään työeläkevakuutusyhtiössä. Mikäli eläkesäätiö tai eläkekassa on riittävän vakavarainen, sen ei tarvitse periä lainkaan vakuutusmaksuja työnantajiltaan.

Jos työnantajan vakuutushistoria on sopiva, työeläkevakuutusyhtiöstä eläkesäätiöön tai eläkekassaan voidaan siirtää vakuutuskanta, jonka vakuutusmaksutarve on valmiiksi alhaisempi kuin työeläkevakuutusyhtiön perimä maksu.

Coins on hand are dropped Piggy bank on wooden top table, money savings concept

Hyvin hoidettua työnantajakohtaista eläkesäätiötä tai -kassaa voidaan hyödyntää työnantajan yritystoiminnan talouden suunnitteluun.

Oma eläkesäätiö ja eläkekassa voi omistaa työnantajayrityksen osakkeita ja kiinteistöjä, tai antaa työnantajalle lainaa

pikkukuvat

Kun työnantajan taloudellinen tilanne on hyvä, se voi maksaa omaan eläkesäätiöön tai eläkekassaan tavallista enemmän vakuutusmaksua ja purkaa niitä talouden heikentyessä, jos oman eläkesäätiön tai eläkekassa on riittävän vakavarainen.

Kun omaa eläkesäätiötä tai eläkekassaa ei tarvitse markkinoida, se säästää hallintokustannuksissa.

Työeläkevakuutusyhtiöissä työhyvinvointirahat eivät jakaannu tasaisesti kaikkien työnantajien hyväksi. Omassa eläkesäätiössä ja -kassassa myös työhyvinvointirahat säilyvät omassa yhteisössä, tai vaihtoehtoisesti ne voidaan jättää käyttämättä ja alentaa työnantajilta perittävää vakuutusmaksua.

Muita etuja

Eläkesäätiössä ja eläkekassassa työnantajat ja työntekijät saavat aina valita hallitukseen omat edustajansa ja pääsevät vaikuttamaan sen toimintaan.

Eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa uudet työkyvyttömyyseläkkeet eivät aiheuta maksuluokan muutosta, koska niissä ei ole käytössä maksuluokkamallia.

Eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa työkyvyttömyyseläkkeistä ei tarvitse välttämättä maksaa ollenkaan vakuutusmaksua, jos vakavaraisuus on riittävä. Työeläkevakuutusyhtiössä työkyvyttömyyseläkkeillä on aina kassavirtavaikutus maksuluokkamallin piiriin kuuluvalle työnantajalle ja pientyönantaja maksaa aina laskennallisen työkyvyttömyyseläkemaksun.

Isossa työeläkevakuutusyhtiössä työntekijöille vastaa puhelinpalvelusta yleensä aina uusi henkilö, kun pienemmässä eläkesäätiössä ja eläkekassassa pystytään antamaan yksilöllisempää palvelua.

pikkukuvat2

Työntekijä saa oman eläkkeen samalla tavalla ja samansuuruisena, olipa työnantajan valitsema työeläkevakuuttaja eläkesäätiö, eläkekassa, tai työeläkevakuutusyhtiö

Myös työntekijältä perittävä osuus työeläkemaksusta määräytyy samalla riippumatta työnantajan valitsemasta työeläkevakuuttajasta