Porasto är Finlands ledande servicebolag för pensionskassor och pensionsstiftelser

Påverkare och marknadsledare

Porasto 50 vuotta

Vi har tillhandahållit tjänster till tiotals olika pensionsanstalter och följt utvecklingen inom arbetspensionssektorn i mer än 50 år.

Som en inflytelserik aktör inom branschen deltar vi i planeringen och reformen av arbetspensionssystemet samt ordnar utbildning och seminarier med aktuella teman för våra kunder.

Våra experter finns till för ditt företag

Vi är cirka 40 erfarna experter på Porasto som hjälper ditt företag i alla frågor i anslutning till pensionsanstaltstjänster. Vår kompetens och vårt serviceutbud omfattar pensionsskydd, försäkringsmatematik, juridiska frågor, bokföring, ekonomiförvaltning och valda delområden inom IT.

Våra mångsidiga och åskådliga servicemodeller är till hjälp vid skötseln av alla uppgifter som ankommer på pensionsanstalterna och vid grundandet av nya pensionsanstalter. Vi erbjuder vår hjälp i etableringsskedet, exempelvis vid kartläggningen av de ekonomiska förutsättningarna och kontakterna med myndigheterna samt själva uppstarten av verksamheten. För redan etablerade pensionsanstalter erbjuder vi en yrkeskunnig och flexibel servicelösning. Våra experter hjälper gärna till med att ta fram en servicehelhet som passar just ditt företag.

Som kund bestämmer du själv över verksamhetsmodellen

Som vår kund kan du fritt bestämma vilka funktioner som du överlåter att skötas av Porasto och vilka ärenden som du tar hand om själv.

Porastos behändiga datasystem som tillåter användning på distans och våra flexibla verksamhetsformer gör det möjligt att skräddarsy en servicemodell utgående från ditt företags behov.

För varje kund utser vi ett eget serviceteam som är väl insatt i särdragen hos er pensionsanstalt och företagets särskilda egenskaper. På detta sätt kan vi tillsammans säkerställa en högklassig och individuell service.

Genom att lägga ut skötseln av dina ärenden på oss kan du själv fokusera på kapitalförvaltningen, som oberoende av servicemodell står utanför Porastos utbud av tjänster.