Pensionsförsäkrarens expertpartner

porasto

Pålitlig service med över 50 års erfarenhet

Porasto inledde sin verksamhet år 1967, när Kauko Poranen började erbjuda aktuarietjänster till pensionskassor och pensionsstiftelser.

Företagets namn har också härletts från Kauko Poranens efternamn, även om vi nuförtiden är ett servicebolag som ägs av kunderna.

pikkukuva22

Omfattande serviceutbud

Vi har från första början själva ägt våra viktigaste informationssystem.

Våra kunder kan låta Porastos experter ta hand om arbetet eller sköta det själv med hjälp av Porastos system.

Vi är framför allt experter på arbets- och tilläggspensioner, men Porasto erbjuder sina kunder ett omfattande serviceutbud. Mer information finns i avsnittet Våra tjänster.

I den årliga kundnöjdhetsenkäten har våra kunder varit mycket nöjda med våra tjänster, och vi satsar kontinuerligt på att utveckla serviceutbudet.

Porasto är kanske inte som namn bekant för den enskilda finländaren, men trots det får över 80 000 finländare varje månad sin pension eller en förmån som våra kunder betalar via våra informationssystem.