Pensionstjänster

Vi tar hand om alla pensionstjänster

mustikat2

Vi tar hand om alla pensionstjänster

Vi erbjuder samlat alla tjänster i anslutning till pensioner.

Porastos erfarna experter kan leverera tjänsterna enligt kundens önskemål antingen delvis eller som en helhetslösning. Tjänsterna avtalas individuellt för varje kund.

Tjänsten levereras av en namngiven expert. Alla våra experter har ett gediget kunnande om såväl lagstadgade arbetspensioner som tilläggspensionsskydd.

palvelumme

Beredning av pensionsbeslut

Beredningen av pensionsbeslut omfattar bland annat:

  • behandling av pensionsansökan
  • pensionsberäkning
  • upprättande av pensionsbeslut
  • sakkunnigläkartjänster
  • registrering av pensionsuppgifter
  • rådgivning till pensionssökanden.

Om kunden sköter pensionstjänsterna själv antingen i sin helhet eller delvis, erbjuder vi informationssystem för skötseln av pensionsärenden.

Utbetalning av pensioner

Porasto kan sköta alla moment i utbetalningen av pensionerna för kundens räkning eller så kan kunden själv ta hand om registreringen av pensionerna och beredningen av utbetalningen.

Upprätthållande av uppgifter om anställningar och företagarförsäkringar

Anställnings- och inkomstuppgifter samt företagaruppgifter registreras i informationssystemen på det sätt som avtalats med kunden.