Juridiska tjänster

Porastos erfarna jurister har ingående kompetens när det gäller lagstiftningen i anslutning till lagstadgat pensionsskydd och tilläggspensionsskydd. Vi följer upp förändringarna i lagstiftningen och myndigheternas anvisningar samt rättspraxis. Vi deltar i gemensamma arbetsgrupper inom arbetspensionsbranschen och ger våra kunder tillgång till aktuell information.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning i anslutning till dataskyddsfrågor och tjänster i anslutning till genomförandet av dataskyddskraven i praktiken. (Dataskyddstjänster)

Våra compliance-tjänster säkerställer att kunden får heltäckande information om de förordningar, bestämmelser och anvisningar som ska beaktas i verksamheten. (Compliance-tjänster)

suurennusask

Våra jurister betjänar bland annat i följande frågor:

  • Juridiska frågor i anslutning till försäkringar, pensionsbeslut och pensionsutbetalning
  • Assistans i pensionsanstaltens administrativa frågor
  • Tolkning, upprättande och ändring av pensionsanstaltens stadgar
  • Upprättande av olika utredningar och utlåtanden samt assistans vid ändringsansökan
  • Utbildning.
pexels-christina-morillo-1181534(1)