Aktuarietjänster

Aktuarietjänsterna ger dig pålitligt och smidigt alla rapporter och kalkyler som du behöver.

Det pensionsskydd som arbetsgivaren erbjuder är en värdefull förmån, och pensionsansvaret ska rapporteras när pensionerna inte är försäkrade i ett försäkringsbolag.

Vårt specialområde är pensionsberäkningar, som vi gör med över 50 års erfarenhet.

pexels-pixabay-414630

I aktuarietjänsterna erbjuder vi som kontinuerlig service:

  • Ansvars- och solvensberäkningar samt myndighetsrapportering för alla finländska pensionsstiftelser och pensionskassor som tillhandahåller lagstadgat arbetspensionsskydd (ArPL och FöPL)
  • Ansvarsberäkningar och myndighetsrapportering för tiotals pensionsstiftelser och pensionskassor som tillhandahåller tilläggspensionsskydd
  • Beräkningar av bokslutsansvaret och garantiskyldigheten för tilläggspensioner som betalas ut från nästan hundra arbetsgivares kassa
  • Beräkning av pensionsåtagandet i enlighet med internationella rapporteringsstandarder (IFRS och US GAAP) för flera tiotals börsbolag avseende gruppensionsförsäkringar och andra förmåner efter avslutat anställningsförhållande (se IFRS och US GAAP).

Vi hjälper också arbetsgivarna att bereda sig på framtiden genom att uppskatta utvecklingen av pensionsåtagandet och de löpande pensionerna långt in i framtiden med olika scenarier. Förändringar på vägen är inget nytt för oss och vi hjälper våra kunder att hitta de bästa lösningarna.

kuva14

Om det så är fråga om engagemang genom ett nytt pensionsarrangemang, en företagsomstrukturering, förändringar i det lagstadgade pensionsskyddet eller nya rapporteringskrav, får du i alla situationer de skräddarsydda beräkningar som du behöver. Vi upprätthåller de program som vi själva utvecklat och som är särskilt planerade för en snabb och smidig funktion med utgångspunkt i kundernas behov.

Det största tacket för vår verksamhet får vi av kunderna, som värdesätter vår sakkunskap och våra tjänster. Våra kunder har år efter år gett oss utmärkta betyg i enkäterna om vår service.

kahvijapulla