Porasto Oy

Porastos kunder betjänas av närmare 50 erfarna experter. Vår omsättning uppgick år 2022 till cirka 7,8 miljoner euro

Porastos innehav, cirka (%)

Apteekkien Eläkekassa: 15,2
Eläkekassa Verso: 15,2
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas: 15,2
Yleisradion eläkesäätiö: 15,2

Telian Eläkesäätiö: 13,0
OP-Eläkesäätiö: 10,9
Valion Eläkekassa: 10,7
Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö: 4,4
Keskon Eläkekassa: 0,1
Kauko Poranens dödsbo: 0,1

Ledningsgrupp •••••••••••••••••••••••

_X2A4945

Lauri Ojala (vänster), Merja Juuti, Petri Suhonen, Mika Kivinen, Marja Saloniemi, Elli Heino

Mika Kivinen
verkställande direktör

Merja Juuti
direktör,
ekonomi

Petri Suhonen
direktör, informations-
förvaltning, verkställande direktörens ställföreträdare

Marja Saloniemi
direktör, pensionstjänster

Lauri Ojala
direktör,
aktuarietjänster

Elli Heino
direktör,
juridiska ärenden

Styrelse ••••••••••••••••••••••••••

Pasi Strömberg, ordf.
Eläkekassa Verso

Pekka Perälä
Valion Eläkekassa

Hannu Hokka
Apteekkien Eläkekassa

Teemu Sihvola
OP-Eläkesäätiö

Topi Piela, vice ordf.
Yleisradion eläkesäätiö

Petri Tofferi
Telian Eläkesäätiö

Anders Dahlqvist
Veritas Pensionsförsäkring