IFRS och US GAAP

Behöver du beräkningar av pensionsåtaganden enligt internationell redovisningsstandard?

pallo

Porasto har över 25 års erfarenhet av kalkyler i anslutning till pensionsförmåner och tjänsteårspremier i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS eller US GAAP).

  • Vi upprättar standardenliga rapporter om bl.a. följande anställningsarrangemang: ArPL, förmånsbaserat tilläggspensionsskydd (stiftelse, kassa och försäkring), pensionslöfte, tjänsteårspremier.
  • Vi hjälper ledningen med rapportering av noterna till bokslutet (KILA).
  • Vi hjälper att fastställa de parametrar som används vid beräkningen.
  • Vi ger råd och utbildning.
  • Vi informerar om aktuella frågor och ordnar bl.a. IAS19-webbinarier flera gånger om året. Dessutom erbjuder vi en diskussionskanal (IAS19-klinik), där kunderna kan ställa frågor om ärenden av intresse.
  • Vi erbjuder också koordineringsservice.