Övriga tjänster

Riskhanteringstjänster

Porasto erbjuder sina kunder som sköter investeringsverksamhet oberoende och högklassiga riskhanteringstjänster, såsom riskhanteringsfunktionstjänster.

Porastos experter med lång och mångsidig erfarenhet av riskhantering är beredda att hjälpa kunden vid individuella riskhanteringsbehov.

Vår gedigna förståelse för investeringsverksamhet och investeringsmarknaden är en betydande fördel som hjälper oss att säkerställa att kundens riskhanteringstjänst är heltäckande och ingående.

pexels-cottonbro-studio-4778664

Utbildningstjänster

Porasto erbjuder mångsidig utbildning

Vi svarar på kundernas behov och önskemål genom att regelbundet erbjuda utbildning om aktuella ämnen. Det kan vara fråga om kortare informationsinslag i form av webbinarier, mer omfattande utbildningshelheter eller behovsanpassade skräddasydda kurser.

Genom att delta i vår utbildning säkerställer och upprätthåller du exempelvis kunskapsnivån hos pensionsanstaltens styrelsemedlemmar, ledning och tjänstemän.

Compliance-tjänster

Våra compliance-tjänster bidrar till att säkerställa att kundens verksamhet överensstämmer med tillämpliga krav. Vi erbjuder kunden tillgång till en namngiven Compliance Officer, som övergripande ansvarar för pensionsanstaltens compliance-funktion.

Du kan också välja endast en del av våra compliance-tjänster, såsom regelbundna lagstiftningsöversikter eller en specifik compliance-utbildning.

Vår Compliance Officer följer upp lagstiftningen, myndigheternas anvisningar och rättspraxis och säkerställer att kunden beaktar dem i sin verksamhet och också kan bereda sig på kommande förändringar. Vår tjänst hjälper styrelsen med att ordna en tillförlitlig förvaltning samt utbildar och ger råd i efterlevnaden av krav. Compliance Officern rapporterar sina observationer och ger utifrån dem rekommendationer om verksamhetsformer.

Vi på Porasto känner våra kunder, vi har en gedigen erfarenhet inom branschen och goda samarbetsnätverk, något som vi ser som en förutsättning för ett fungerande compliance-arbete.

koulutus

Dataskyddstjänster

tietoturva

Porastos jurister är insatta i lagstiftningen i anslutning till dataskydd framför allt med perspektiv på pensionsförsäkring.

Vi följer upp aktuella myndighetsanvisningar och beslutspraxis och deltar i det gemensamma dataskyddsarbetet inom pensionssektorn.

Vi ger kunderna råd bl.a. vid upprättande av handlingar i anslutning till dataskydd, ledning av dataskyddsarbete och implementering av lagstiftningskrav i praktiken.

Det är viktigt för oss att erbjuda praktiska och klara lösningar. Vi hjälper kunderna att dra nytta av de möjligheter som dataskyddet erbjuder.

Vi ger kunderna tillgång till ett namngivet dataskyddsombud, som i egenskap av expert följer upp behandlingen av personuppgifter och bistår vid efterlevnaden av dataskyddsbestämmelserna. Vi ordnar också regelbundet utbildning i anslutning till dataskydd och informationssäkerhet i enlighet med kundens behov.