L-Fashion Group Oy:s pensionsstiftelse

L-Fashion Group Oy:s pensionsstiftelse grundades den 1 juli 1964.

Pensionsstiftelsen sköter den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen för merparten av L-Fashion Group Oy:s anställda och för Luhta-Kiinteistöt Oy:s personal. Dessutom har pensionsstiftelsen en liten A-avdelning som bedriver tilläggspensionsförsäkring och som stängts redan på 1960-talet.
För pensionsstiftelsens förvaltning ansvarar styrelsen och verkställande direktören. Pensionsstiftelsens pensionsärenden sköts i Porasto Oy. Pensionsstiftelsens verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

På dessa sidor hittar du mer information om pensionsstiftelsen och ansökan om pension.

Uträtta ärenden på nätet

I webbtjänsten kan du

  • lämna in pensionsansökan och eventuella bilagor (se anvisningar nedan för ansökan om pension)
  • skicka meddelanden för pensionsrådgivning
  • höja skattesatsen
  • meddela ändringar i adressuppgifterna
  • meddela byte av bankkonto.

Logga in på webbtjänsten med dina nätbankskoder: https://extra.porasto.fi/ilmo/

Du kan tryggt sköta dina pensionsärenden via webbtjänsten.

Om du inte har tillgång till nätbankskoder, kan du skicka ett meddelande med skyddad e-post via Porastos webbplats.

Ansökan om pension

Du ska alltid ansöka om pension när pensioneringen närmar sig. Det lönar sig att lämna in ansökan cirka två månader före den planerade pensioneringen.

Blanketter för pensionsansökan fås via webbtjänsten eller på adressen https://www.tyoelake.fi/sv/blanketter/

Med ansökan kan du ansöka om arbetspension och folkpension samt pension från ett EU- eller EES-land och Schweiz eller ett land med vilket Finland har ingått avtal om social trygghet. Om du har bott eller arbetat utomlands, fyll också i bilaga U (Bosättning och arbete utomlands).

Om du ansöker om invalidpension, arbetslivspension eller arbetspensionsrehabilitering, bifoga ett B-läkarutlåtande till din ansökan.

Skicka pensionsansökan

Skicka in den ifyllda pensionsansökan med eventuella bilagor till pensionsstiftelsen via webbtjänsten.

Identifiera dig med dina nätbankskoder när du loggar in på webbtjänsten.

Välj i den webbtjänst som öppnas ”Meddelanden” och ”Skicka ett nytt meddelande”. Bifoga den ifyllda pensionsansökan med eventuella bilagor till meddelandet.

Du kan också skicka in den undertecknade pensionsansökan per post på adressen:

L-Fashion Group Oy:s pensionsstiftelse
c/o Porasto Oy
Arabiagatan 12, 6 vån.
00560 Helsingfors

Ytterligare information

Ytterligare information om pensionsärenden finns på adressen https://arbetspension.fi

Mer information om folkpensionsärenden finns på adressen https://www.kela.fi/privatpersoner

Kontakt

För ytterligare information om pensionsärenden kan du skicka ett meddelande till Porastos pensionsexperter via webbtjänsten (se anvisningar ovan).

Verkställande direktör för pensionsstiftelsen är Juha-Pekka Ojala / L-Fashion Group Oy, tfn 040 543 0497

Porastos pensionsrådgivning, tfn 09 7527 7333.

Pensionsstiftelsens styrelse: Pasi Strömberg (ordförande), Juha Luhtanen, Annamaria Väli-Klemelä, Annukka Kennedy och Piia Ahola.