Ekonomiförvaltningstjänster

Våra erfarna experter inom ekonomiförvaltning betjänar kunderna sakkunnigt och mångsidigt med fokus på kundernas individuella behov.

Vi erbjuder varje sammanslutning en lämplig elektronisk servicehelhet som omfattar allt från mottagning och cirkulation av leverantörsfakturor till bokslut och arkivering.

Vi sköter också uppföljning av investeringar jämte kombinerade rapporter och mångahanda myndighetsrapporter.

kuva4

Vi tar för din räkning hand om

  • Elektronisk cirkulation och betalning av leverantörsfakturor
  • Försäljningsfakturering
  • Bokföring och månatlig rapportering
  • Budgetar och resultatprognoser
  • Redovisning av investeringar
  • Myndighetsrapportering och olika statistiker
  • Skattedeklarationer och momsberäkningar
  • Elektronisk arkivering
  • Biträdande vid revision

Vi ordnar också skräddarsydd utbildning i anslutning till ekonomiförvaltning för våra kunder.