Stödtjänster för styrelse och verkställande direktör

pexels-sora-shimazaki-5668847

Porastos experter kan sköta uppdrag i egenskap av verkställande direktör som uppfyller lagstadgade kompetenskrav eller stödja verkställande direktören i dennes arbete.

Dessutom utbildar vi styrelsemedlemmarna med kundspecifikt skräddarsydd utbildning, som behövs särskilt vid byte av styrelse eller förändringar i lagstiftningen.

Vi hjälper också våra kunder att hitta utomstående styrelsemedlemmar som uppfyller lagstadgade behörighetsvillkor.

Innehållet i tjänsten avtalas för varje kund separat

En namngiven expert utses som ansvarsperson för tjänsten. Typiska uppgifter som ingår i tjänsten är bl.a. uppgifter i anslutning till mötesförberedelser, stöd vid sammanställning av lagstadgade material samt uppgifter i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser.

kuva18