Bildande av pensionsstiftelse eller pensionskassa

En pensionskassa eller pensionsstiftelse är ett utmärkt alternativ för arbetsgivare som önskar ta hand om de anställdas pensionsskydd.

Pensionskassan eller pensionsstiftelsen kan bildas av en enskild arbetsgivare eller koncern eller av flera arbetsgivare tillsammans inom samma bransch.

Vi utreder gärna tillsammans med er om en pensionskassa eller pensionsstiftelse kunde vara en lämplig pensionsanstaltsform för ert företag.

Till först utreder vi de ekonomiska utgångspunkterna, dvs. verksamhetskretsens omfattning och pensionsskyddets nivå samt pensionsansvaret och de uppskattade understödsavgifterna samt kravet på verksamhetskapital.

pointin kuvitukset
kompassi

Våra experter hjälper i alla ärenden i anslutning till bildandet av en egen pensionsanstalt, såsom vid upprättandet av nödvändiga handlingar och ansökan om myndighetstillstånd.

Vi kan också bistå arbetsgivaren vid förhandlingar och ansökningar om överföring av försäkringsbeståndet från ett pensionsförsäkringsbolag.