Sijoitussidonnainen eläkesäätiö

Työnantaja voi täydentää työntekijöiden lakisääteistä eläketurvaa vapaaehtoisen sijoitussidonnaisen eläkevakuutuksen avulla.

Nimetön 1

Lakisääteinen työeläke takaa meille hyvän perusturvan. Mitä pidempään olet töissä ja lykkäät eläkkeelle siirtymistä, sitä suuremman eläkkeen saat. Samoin, mitä enemmän saat palkkaa saat tai mitä suurempi työtulosi on yrittäjänä, sitä suuremmaksi eläkkeesi kasvaa.

Kun työeläke määräytyy kaikista työurasi aikaisista ansioista palkkatyössä ja yrittäjänä, eläkettä edeltävään viimeiseen palkkaan verrattuna työeläkkeen määrä voi olla toiveita pienempi.

Työnantajan ottama ryhmäeläkevakuutus voi tasoittaa tätä tulojen pienentymistä.

Sijoitussidonnainen ryhmäeläke on loistava henkilöstöetu, joka tuo lisäarvoa esimerkiksi rekrytointitilanteisiin

• Ryhmäeläkevakuutusmaksu on yritykselle vähennyskelpoinen, eikä vakuutusmaksulle ole asetettu enimmäismäärää toisin kuin yksilöllisille eläkevakuutuksille, kunhan lisäeläketurva on verottajan näkökulmasta kohtuullisella tasolla.
• Ryhmäeläkevakuutuksen maksuja ei katsota vakuutettujen tuloksi. Työnantajan ei tarvitse huolehtia niiden osalta ennakonpidätyksestä tai maksaa sosiaaliturvamaksuja.  Eläkeaikana lisäeläke verotetaan eläkkeensaajan ansiotulona.
Hyvä tapa sitouttaa. Mitä kauemmin työntekijä on yrityksen palveluksessa, sitä suuremmaksi vapaaehtoinen eläke kasvaa.
• Joustava ratkaisu. Ryhmäeläkevakuutus on maksuperusteinen, joten yritys voi optimoida vakuutusmaksujen maksamisen esimerkiksi vuosittaisen tuloksensa mukaan, eikä se aiheuta työnantajan taloudelle yllätyksiä.
• Toisin kuin etuusperusteisessa ryhmäeläkevakuutuksessa, sijoitussidonnaisessa ryhmäeläkevakuutuksessa  IFRS- tai US Gaap-vastuulaskelmaa ei tarvitse tehdä.

Vapaaehtoinen ryhmäeläkevakuutus voidaan hoitaa eläkekassan, eläkesäätiön tai henkivakuutusyhtiön kautta. Sijoitussidonnainen lisäeläketurva eläkesäätiössä ja eläkekassassa on hyvin hoidettuna edullisempi vaihtoehto kuin henkivakuutusyhtiö.

Henkivakuutusyhtiön omistajille varattu liikevoitto jää eläkesäätiössä ja eläkekassassa vakuutettujen eduksi.

Eläkesäätiön ja eläkekassan ei tarvitse ylläpitää kallista myyntiverkostoa tai mainostaa omia palveluitaan ja näistä saatava säästö jää vakuutettujen hyväksi.

 

pikkukuvat2

Eläkesäätiö ja eläkekassa eivät tarvitse raskasta hallintoa ja se voi halutessaan ulkoistaa tarvitsemansa palvelut Porastolle ja varainhoitoon keskittyneelle hallitukselle. Hallitus ja sille kuuluvaa vastuu on ainoa toiminto, jota ei voi ulkoistaa. Me Porastossa hoidamme oman toimemme ohella esimerkiksi usean lisäeläkesäätiön toimitusjohtajan tehtäviä.

Ei sitoutumista yhteen henkivakuutusyhtiöön, josta on vaikea päästä irti, kun vakuutukseen ei ole yleensä vapaata takaisinosto-oikeutta, tai se hinnoiteltu vakuutuksenottajan näkökulmasta kannattamattomaksi.

pikkukuvat1

Omassa eläkesäätiössä ja eläkekassassa on vapaus päättää itse, missä ja miten varat sijoitetaan. Mikäli varainhoitaja ei onnistu riittävän hyvin työssään, sen voi vaihtaa toiseen.

Työnantaja ja työntekijät pääsevät nimeämään omat edustajansa eläkesäätiön ja eläkekassan hallitukseen.