Eläkelupaukset

Työnantajan antama eläkelupaus eli suora lisäeläkejärjestely

Suorassa lisäeläkejärjestelyssä työnantaja vastaa itse lupaamansa lisäeläkkeen maksamisesta ja hallinnoimisesta. Puhekielessä voidaan viitata esimerkiksi työnantajan eläkelupaukseen, yhtiölupaukseen, kassaeläkkeeseen, työnantajan vastuulla olevaan eläkkeeseen tai kirjanpidollisin varauksin järjestettyyn lisäeläkejärjestelyyn. Käytännössä tarkoitetaan vapaaehtoista järjestelyä, jossa työnantaja on luvannut työntekijälleen lakisääteistä turvaa täydentävän eläkkeen. Eläkelupaus voi esimerkiksi mahdollistaa eläkkeen aikaisemman alkamisen tai lakisääteisen työeläkkeen päälle maksettavan ylimääräisen eläkkeen, joka maksetaan työnantajan kassasta. Lupausta ei ole vakuutettu erikseen esimerkiksi henkivakuutusyhtiössä, eläkesäätiössä tai eläkekassassa, vaan se on kokonaan työnantajan vastuulla.

Työnantajalla on antamansa suoran lisäeläkejärjestelyn osalta turvaamisvelvoite ja tiedonantovelvollisuus, Määräys tähän tulee laista suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta, joka tuli voimaan 1.4.2015.

Työnantajan on turvattava vähintään puolet suoraan lisäeläkejärjestelyyn perustuvan eläkevastuun määrästä työnantajan konkurssin tai yrityssaneerauksen varalta. Turvaamisvelvoite koskee kaikkia sellaisia työnantajia, jotka voidaan asettaa konkurssiin ja jotka ovat sitoutuneet suoraan lisäeläkejärjestelyyn. Velvoite koskee esimerkiksi osakeyhtiötä, yhdistystä, säätiötä ja muut oikeushenkilöä.

  • Suora lisäeläkejärjestely kuuluu turvaamisvelvoitteen piiriin vain siltä osin kuin se kohdistuu vanhuuseläkeaikaan. Turvaamisvelvoite ei koske varhaiseläkkeitä.
  • Turvaamisvelvoite on voimassa, vaikka suoraan lisäeläkejärjestelyyn liittyvä eläke-etu olisi siirtynyt työntekijän kuoltua leskelle tai työntekijän alle 18-vuotiaalle lapselle. Jos eläke-etu siirtyy työntekijän kuoltua muulle henkilölle, turvaamisvelvoite lakkaa työntekijän kuoltua.
  • Velvoite ei koske toimitusjohtajalle tai yrittäjälle annettua eläkelupausta.

Työnantaja voi turvata antamansa eläkelupauksen

  1. ottamalla vastuun turvaavan luotto- tai takausvakuutuksen.
  2. antamalla vakuuden kuten esimerkiksi pankkitakauksen.
  3. tallettamalla vakuuden sulkutilille.
  4. muulla em. kaltaisella tavalla, jolla lisäeläke tulee turvatuksi työnantajan maksukyvyttömyyden varalta

Työnantajan on tilikausittain annettava työntekijälle tai muulle edunsaajalle kirjallinen selvitys eläkevastuun määrästä ja siitä, kuinka turvaamisvelvoite on toteutettu. Selvitys on annettava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Poraston asiantuntijat voivat huolehtia työnantajan puolesta eläkkeen määrän laskemisen, eläkkeen maksamisen, tilinpäätöstä sekä turvaamisvelvoitteen hoitamista varten tarvittavan vastuun laskemisen ja kirjallisen selvityksen antamisen eläkevastuusta.

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja:

Palvelulomake

Voit myös olla yhteydessä meihin tällä lomakkeella. Täytä alle yhteystietosi ja palaamme asiaan mahdollisimman pian. Huom! Älä lähetä tällä lomakkeella henkilökohtaista eläkeasiaasi koskevaa viestiä.

  • Pyydämme vahvistusta, jotta voimme estää roskapostit.